Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

กิจกรรม

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด (PRC) ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี โดยมีผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดตะพาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นทุกคนจึงได้รับประทานอาหารร่วมกัน

ดูเพิ่มเติม

ปัจจฉิมนิเทศ BOT

Published Date : 19/03/2019

งานปัจฉิมนิเทศโครงการจัดทำนิทรรศการถาวรของ พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทผู้รับจ้าง (CC, PLE, PMT, PRC) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานออกแบบและก่อสร้างอาคารและงานพิพิธภัณฑ์ #ThankYouParty #Consultant

ดูเพิ่มเติม

PRC ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารแห่งประเทศไทย ครบรอบ 75 ปี และพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการอย่างเป็นทางการ โดยธนาคารกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

ดูเพิ่มเติม