Welcome to www.prc-consult.com, or Short Name Called PRC
Welcome to PRC

โครงการอาคารปรีคลินิค ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการอาคารปรีคลินิค ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ก่อสร้าง ณ :

  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • มูลค่าก่อสร้าง :

  198.0 ล้านบาท

 • ข้อมูลทั่วไป :

  เป็นอาคารเรียน ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 15,000 ตารางเมตร

 • ออกแบบโดย :

  บจก. สถาปนิก 110

 • ก่อสร้างโดย :

  กิจการร่วมค้า เวียงพานทวีภัณฑ์-เพียวออยล์

 • โครงการแล้วเสร็จ :

  8 ธันวาคม 2554

 • คลิกเพื่อดูที่ตั้งโครงการ

 • โปรเจ็คก่อนหน้า โปรเจ็คถัดไป